Wymiarowanie

Normy do projektowania konstrukcji Eurokod definiują wysoki standard w projektowaniu konstrukcji inżynierskich, co skutkuje ogromnym i skomplikowanym zbiorem regulacji normowych.

Złożoność jest już nie do opanowania bez pomocy komputerów, lecz w tym samym czasie pozwala inżynierowi na używanie różnych poziomów w projektowaniu konstrukcji. Filozofią projektowania w ConSteel jest wykorzystanie możliwości użycia wielu wysokiej jakości, automatycznych obliczeń komputerowych, jako możliwość korzystania z obecnie znanych wzorów projektowych.

Obliczenia w module wymiarowania pokrywają znaczną część procedur projektowych dla konstrukcji stalowych (EC 3 1-1, 1-5, 1-8, EC 8), używają wyników globalnej analizy dla sprawdzenia przekrojów i stateczności globalnej i lokalnej, bez konieczności definiowania dodatkowych parametrów projektowych (długość wyboczeniowa, przypadki obciążeń et.).

Po automatycznym wyborze dominującej kombinacji normowej i wzoru projektowego, spektakularny kolorowy widok przedstawiający wytężenie modelu wskazuje najsłabsze części konstrukcji.