csSection

Szeroka funkcjonalność ConSteel związana z przekrojami zasugerowała opracowanie oddzielnego modułu: csSection.

Moduł ten gromadzi wszystkie narzędzia związane z obliczaniem właściwości geometrycznych, analizy naprężeń, oraz normowego wymiarowania przekrojów.

Istnieją dwa równoległe modele: Ogólny bryłowy model przekroju (GSS) jest precyzyjnym opartym na powierzchniowym modelu elementów skończonych używanym dla każdego rodzaju przekroju włączając niehomogeniczne materiały (żelbet, przekroje zespolone), Sprężysty Model Elementów Płytowych (EPS) jest modelem cienkościenny dedykowanym dla profili stalowych.

Wzory zawarte w normach konstrukcji stalowych są łatwe do opisania na modelu EPS włączając generowanie realnego przekroju klasy 4 opartego na wynikach sił przekrojowych z analizy konstrukcji.