PROJEKTOWANIE

Biuro nasze zajmuje się projektowaniem konstrukcji budowlanych. W codziennej pracy staramy się wypełniać nasze obowiązki sumiennie i w zgodzie z najnowszą wiedzą i sztuką budowlaną, oraz trendami panującymi w branży.

Do projektowania wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia wspomagające pracę projektanta, zarówno na etapie analizy i wymiarowania konstrukcji, jak i późniejszym przygotowaniu rysunków do produkcji. Aby nasze konstrukcje zoptymalizowane zostały pod względem konstrukcyjnym i ekonomicznym, z zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkowników, do projektowania wykorzystujemy zaawansowane metody obliczeniowe dostępne na świecie, które dają głębszy i dokładniejszy wgląd w sposób zachowania się konstrukcji. Narzędzia te pozwalają na objęcie zagadnienia wytrzymałości, stateczności i zachowania się poszczególnych elementów konstrukcyjnych jak i całej konstrukcji w sposób całościowy i kompletny.

Nasze konstrukcje wyróżniają się ładną formą, prostotą połączeń, staramy się by zaprojektowane konstrukcje miały potencjał do szybkiego prefabrykowania na wytwórni, jak i montażu na budowie. Podczas wykonywania konkretnego projektu każdorazowo staramy się zapewnić bezpłatny konsulting przekazując wiedzę i doświadczenie w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego w postaci ładnej i poprawnie zaprojektowanej konstrukcji.

Projekty konstrukcji wykonujemy na wszystkich etapach projektowania:

 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • projekt warsztatowy.
   

Gotowi jesteśmy wykonać każdy projekty obejmujący:

 • obiekty przemysłowe,
 • hale i magazyny,
 • obiekty handlowe i usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty biurowe,
   

Nasze konstrukcje projektujemy:

 • szybko,
 • ekonomicznie,
 • nowocześnie,
 • zgodnie z Eurokodami
   

Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy i osoby które obejmuje zakres działalności naszego biura.