ConSteel

Oprogramowanie ConSteel dostarcza kompletne rozwiązanie dla biur inżynierskich, zajmujących się głównie projektowaniem konstrukcji stalowych. Pokrywa wszystkie fazy procesu projektowania: modelowanie; zintegrowana analiza i wymiarowanie normowe; szczegółowe sprawdzenie przekrojów i połączeń konstrukcyjnych; elastyczna dokumentacja wyników.

 

 

Analiza i wymiarowanie zaimplementowane w ConSteel wykorzystują najbardziej aktualną metodologie nowoczesnych norm do projektowania konstrukcji, traktując model 3D jako całość podczas całego procesu.

Unikalny interfejs pomiędzy ConSteel a Tekla Structures, ConSteel a StruCad, umożliwia użytkownikowi eksport całego modelu obliczeniowego, wraz z zagnieżdżonymi połączeniami, a tym samym redukuje znacznie koszt detalowania konstrukcji stalowej. Oprogramowanie ConSteel zostało opracowane przez zespół profesjonalistów złożony z naukowców, inżynierów i programistów będących w codziennym kontakcie z inżynierami - końcowymi użytkownikami programu.

Gładkie i szybkie przejście z modelu obliczeniowego do modelu detalowania może znacząco zaoszczędzić czas i pieniądze, dlatego też ConSteel posiada wysokiej jakości moduł sprzęgający z Tekla Structures oraz StruCad.

Poza eksportowaniem modelu globalnego wszystkie połączenia pojawiające się w ConSteel posiadają korespondujące z nimi makra w w/w programach, tak więc obliczeniowy model konstrukcji może zostać przekonwertowany do modelu detalowania w trakcie jednej czynności, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji modelowania w wyeksportowanych połączeniach.

Naszą filozofią jest zapewnienie unikalnej elastyczności w stronę rozwoju programu, biorącej pod uwagę w szczególności najbardziej aktualne potrzeby użytkowników końcowych w ich codziennej pracy.