Połączenia

W podejściu do projektowania w oprogramowaniu ConSteel położony został wielki nacisk na zintegrowanym modelowaniu, oraz zintegrowanych obliczeniach globalnej konstrukcji z jej połączeniami, dlatego też opracowano oddzielny wydajny moduł do analizy połączeń: csJoint.
Do tworzenia szerokiego wachlarza połączeń używamy specjalne predefiniowanych makr, moduł ten pokrywa niemal całość zapisów normowych Eurokod 3 Część 1-8, dotyczących kwestii projektowania węzłów. Połączenie może zostać zdefiniowane samodzielnie, albo oparte na globalnym modelu za pomocą narzędzia automatycznej identyfikacji połączenia.

Przygotowane połączenie może zostać zagnieżdżone w modelu w wielu miejscach jednocześnie powodując, że staje się ono integralną częścią modelu. Po przeprowadzeniu nowej analizy, zagnieżdżone połączenie jest zawsze ponownie, automatycznie sprawdzane w oparci o aktualne wyniki, oraz modyfikowane są sztywności połączeń wpływając na model globalny.