Przekroje

Szeroka funkcjonalność ConSteel, która związana jest z używanymi przekrojami, zasugerowała opracowanie oddzielnego modułu: csSection. Moduł ten gromadzi narzędzia związane z obliczaniem właściwości geometrycznych, analizą naprężeń, oraz normowym wymiarowaniem przekrojów.

Istnieją dwa równoległe modele: Ogólny ciągły model przekroju (GSS) jest precyzyjnym modelem używanym dla każdego rodzaju przekroju, włączając w to również te, które wykonane są z niehomogenicznego materiału (żelbet, przekroje zespolone), oparty on jest na powierzchniowym modelu elementów skończonych;
Sprężysty Model Elementów Płytowych (EPS) jest modelem cienkościennym dedykowanym dla profili stalowych. Wzory zawarte w normach do projektowania konstrukcji stalowych są łatwe do opisania na modelu EPS, jak również istnieje możliwość generowanie realnego przekroju klasy 4 opartego na wynikach obliczeń sił przekrojowych z analizy konstrukcji.