csJoint


 

 

W podejściu do projektowania w oprogramowaniu ConSteel wielki nacisk został położony na zintegrowanym modelowaniu i zintegrowanych obliczeniach globalnej konstrukcji oraz jej połączeń, dlatego też opracowany został oddzielny potężny moduł do analizy połączeń: csJoint.

Dzięki zastosowaniu modułu predefiniowanych połączeń scJoint, który pokrywa praktycznie całość normy Eurokod 3 Część 1-8, w konstrukcję może zostać wbudowany szeroki wachlarz różnego rodzaju węzłów. Połączenie może zostać zdefiniowane samodzielnie, albo oparte na globalnym modelu za pomocą narzędzia automatycznej identyfikacji połączenia.

Przygotowane połączenie może zostać wbudowane w modelu w wielu miejscach powodując, że staje się ono integralną częścią modelu. Po przeprowadzeniu nowej analizy, wbudowane połączenie jest zawsze ponownie automatycznie sprawdzane w oparci o aktualne wyniki, oraz modyfikowane są sztywności połączeń wpływając na model globalny.