Edukacja

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Budownictwa na Politechnice objętej programem CUTE*, możesz skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej dla studentów.

Jeżeli chcesz używać naszego oprogramowania podczas zajęć, w przygotowaniu dyplomu inżynierskiego albo magisterskiego, lub do innych projektów wymaganych na uczelni, możesz otrzymać oprogramowanie za darmo na ograniczony okres czasu (zazwyczaj pomiędzy 8 a 12 miesiący). W takim przypadku wymagamy zaświadczenia z dziekanatu identyfikującego studenta i potwierdzającego fakt studiowania.

CUTE – Collaboration with Universities on Teaching Eurocodes - porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a deweloperem oprogramowania.

Aby zamówić ograniczoną czasowo studencką wersję oprogramowania, proszę o kontakt z przedstawicielem handlowym firmą STRENCO.

STRENCO
ul. Polna 8C
62-090 Rogierówko
tel. +48 601 91 41
e-mail: biuro@strenco.pl

Po skończeniu projektu z użyciem naszego oprogramowania będziemy wdzięczni, jeżeli student prześle do nas kopię wykonanej pracy, dyplomanci mają również możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez dewelopera oprogramowania ConSteel.